Fyzioterapie – Ambulance

Zdravotní péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Od února 2019 se vzhledem k nepřítomnosti všech terapeutek ( mateřská a rodičovská dovolená)  uzavře provoz ambulance pro dospělé pacienty.

 

 • zdravotní péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
 • ošetření pacientů je provedeno na základě doporučení odborným lékařem, kterým je neurolog, ortoped, rehabilitační lékař atd.
 • toto pracoviště má uzavřenu smlouvu o poskytování ambulantní péče pro pacienty téměř všech pojišťoven (viz. poukaz na ošetření) FT, zejména: VZP, OZP, ZPMVČR, VoZP, ČPZP atd.
 • v akutních a subakutních stavech, kdy je potřebná intenzivní pohybová léčba – pacient zůstává v okruhu svých nejbližších, a přesto se intenzivně rehabilituje 2x denně u pobytových i ambulantních pacientů, pro dobrý efekt terapeutického konceptu doporučujeme absolvovat ambulantní návštěvy minimálně 2x za týden
 • pod jednou střechou je zde ambulantní fyzioterapie a ubytování pacientů společně s rodinnými příslušníky
 • jedno až dvoutýdenní pobyty podle potřeby zdravotního stavu
 • funguje zde týmová spolupráce všech odborníků i vzájemná spolupráce pacientů a jejich rodinných příslušníků navzájem – sdělování zkušeností
 • úzce spolupracujeme s neurologem, protetikem a klinickým logopedem
 • ubytování si hradí pacient sám, některé nadstandardní služby jsou také hrazeny pacientem přímou platbou.
 • je možnost nabídnout ubytování v bezbariérových pokojích pacientům k rekreaci, hlavní spádovou oblastí tohoto pracoviště je kraj Vysočina
 • pracoviště je také významným školicím zařízením a pacienti tohoto centra jsou nedílnou součástí školicích aktivit

Na našem pracovišti můžeme vykazovat tyto kódy:
21001 Komplexní kineziologické vyšetření
21003 Kontrolní kineziologické vyšetření
21221 LTV na neurofyziologickém podkladě – dle konceptu BPP Čápová
21413 Techniky měkkých tkání
21415 Mobilizace páteře a periferních kloubů
21713 Masáž reflexní a vazivová
21225 ILTV Kondiční a analytické metody – dechová gymnastika
21717 ILTV – vertikalizace, chůze

Přestože se jedná  o ambulantní zařízení, díky ubytovací kapacitě v budově centra, nabízíme našim ambulantním pacientům možnost intenzivní terapie v rámci tzv. terapeutických pobytů. Během nich je pacientům umožněno intenzivně rehabilitovat 2x denně za současné instrukce partnerů nebo rodinných příslušníků do domácí terapie pod vedením terapeutů. Jinou možností intenzivních terapeutických pobytů je pobyt pacienta v doprovodu jeho fyzioterapeuta z příslušné spádové oblasti. Tento fyzioterapeut musí být absolventem našich odborných kurzů “Terapie BPP”. Je zde možnost trávit volný čas společně s ostatními na zahradě nebo ve společenské místnosti. Ke stravování a přípravě jídla slouží společná kuchyňka, hotové obědy lze objednat předem ve školní jídelně.

PŘIHLÁŠKY na odborné kurzy a semináře.

Zajistit ubytování?