Kniha

Stanovit fyziologickýpohyb v mnohotvárnosti jakou lidské tělo disponuje se již dlouhodobě jeví jako neřešitelný úkol. Domnívám se, že právě proto vzniká tolik hypotéz a následně v praxi užívaných technik a konceptů, kterými se jejich autoři v dobré víře, stále snaží patologickou situaci nějak řešit. Jinak tomu nebude ani v mém případě, kdy se vám pokusím přiblížit svoji představu o tom, jak by také bylo možno fyziologii chápat a jak se ji následně snažím terapeuticky využít.

 

PŘIHLÁŠKY na odborné kurzy a semináře.