Důležité sdělení !

Akreditace terapeutického konceptu BPP (Bazální posturální programy) je prodloužena do roku 2026. Přijímáme přihlášky do kurzu č. 202202, který bude zahájen v dubnu 2022.