Naše služby

Tým pracovníků centra zajišťuje pacientům ze spádové oblasti
fyzioterapii plně hrazenou ze zdravotníhu pojištění.

Tým centra Jimramov

Fyzioterapie - ambulance

Zdravotní péče je plně hrazena
ze zdravotního pojištění.

Poradna

Na základě dlouholeté praxe paní Čápové na špičkových pracovištích dětské neurorehabilitace poskytujeme poradenství jako nadstandardní službu.

Ubytování

Nabízíme možnost ubytování
v bezbariérových pokojích.

TÝM centra Jimramov.

Jarmila Čápová

vedoucí fyzioterapeut, autorka léčebného konceptu „BPP“ a celého projektu centra
aktivní účast na mnoha konferencích a sympoziích v zahraničí
2008 – kniha Terapeutický koncept BPP
2016 – kniha Od posturální ontogeneze k terapeutickému konceptu – OBJEDNÁVKA KNIHY

Rozklikněte pro více informací
 • Absolvent SZŠ, obor – rehabilitační pracovník
 • Pomaturitní specializační studium (atestace) Brno
 • Registrovaná od roku 2005 .
 • Externí vyučující FTVS UK Praha, LF UP Olomouc, 3. LF UK Praha, FTK UP Olomouc.
 • Aktivní účast na mnoha konferencích a sympoziích u nás i v zahraničí.
 • Kniha Terapeutický koncept BPP, 2008
 • Kniha Od posturální ontogeneze k terapeutickému konceptu, 2016

ODBORNÉ KURZY

 • Klappovo lezení, Ostrava, p. Fialová
 • PNF, Praha, ved.kurzu J. Holubářová
 • Vojta A, Praha, ved. M.Klemová
 • Vojta B, Mnichov, ved. V.Vojta
 • Vojta C, Řím,ved.V.Vojta
 • Brügger koncept A, B, Praha, ved. C.Rock, S.Petack
 • MMT dle Lewita, Brno, ved. M.Michková
 • Reflexní zónová terapie plosky nohy, Praha, ved.S. Klotzbach

DOSAVADNÍ PRAXE

 • FN Motol, Dětská neurologie, Praha 1974 – 1984
 • Středisko ranné péče, Praha 1984 – 1987
 • Subkatedra dětské neurologie ILF Praha 1987- 1991
 • Kinderdorf St.Isidor,školící centrum Bobath koncept, Rakousko, 1990- 1992
 • Okresní nemocnice Nové Město na M., odd. dětské neurologie 1992-1995
 • Soukromá ambulance fyzioterapie, Kuklík, 1995- 2003
 • Školicí a fyzioterapeutické centrum Jimramov, 2003 doposud
 • FTVS UK Praha, externí výuka vývojové kineziologie zahraničních studentů
 • FTK UP Olomouc, externí výuka vývojové kineziologie
 • LF UP Olomouc, Koncept BPP a technika manuálních centrací
 • 3. LF UK Praha, Koncept BPP a technika manuálních centrací

Mgr. Věra Kučerová

přímý spolupracovník autorky konceptu BPP
výukový terapeut konceptu , specialista na dětskou problematiku
spoluautor přípravy náplně a průběhu certifikovaných kurzů
zodpovídá za přípravu výukových materiálů

Rozklikněte pro více informací
 • Absolventka VOŠ – obor diplomovaný fyzioterapeut, České Budějovice
 • Absolventka fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha
 • Registrovaná od roku 2006

ODBORNÉ KURZY

 • Reflexní zónová terapie na noze – ved.kurzu J. Kapitolová
 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně – ved. P. Kolář
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace – ved. P. Kolář
 • Koncept BPP v dětském věku – ved. kurzu J. Čápová
 • Bazální programy ve fyzioterapii – ved.kurzu J. Čápová
 • Význam opěrné funkce ramenního kloubu – ved.kurzu J .Čápová
 • Atestační zkouška 27. 5. 2014

DOSAVADNÍ PRAXE

 • 2016 – doposud – Školicí a fyzioterapeutické centrum Jimramov
 • 2014-2015, Rehabilitační stacionář Brno
 • 2011-2014, Neurofyzionet Brno
 • 2001-2004, FN Motol – dětská neurologie

Bc. Eliška Vejskalová

fyzioterapeutka konceptu BPP, specialista na spinální  pacienty
v současné době frekventantka kurzu pro školitele BPP

Rozklikněte pro více informací
 • Fyzioterapeut, absolventka Západočeské univerzity v Plzni (Fakulta zdravotnických studií)
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut – 2013

ODBORNÉ KURZY

 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace – Rehaspring
 • Akrální koaktivační terapie I.-III. Část – Rehaspring
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému – V. Bezvodová
 • Využití nových konceptů v terapeutické praxi u dětí s DMO – Rehaspring
 • Spirální stabilizace páteře – Z. Smíšková
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu – Š. Hanušová
 • Terapeutický koncept BPP (bazální posturální programy) – J. Čápová
 • Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení – J. Čápová

DOSAVADNÍ PRAXE

 • 2016 – dosud Školicí a fyzioterapeutické centrum Jimramov, Jarmila Čápová
 • 2016 – Klinika Vital, Modřice
 • 2015 – 2016 SurGal Clinic , Brno
 • 2013 – 2015 Rehabilitace JL , Janské Lázně
 • 2012 – 2013 Státní léčebné lázně Janské Lázně
 • 2011 – Rehabilitační zařízení M+P, Plzeň

Bc. Renata Kašíková

fyzioterapeutka v konceptu BPP se zaměřením na dospělé a adolescentní pacienty
v současné době frekventantka kurzu pro školitele BPP

Rozklikněte pro více informací
 • Fyzioterapeut, absolvent Masarykovy univerzity LF Brno v oboru léčebná rehabilitace a fyzioterapie
 • Registrovaná od 2012

ODBORNÉ KURZY

 • MMT dle Lewita – P.Michková
 • Manuální lymfodrenáž – Brno
 • Metoda L. Mojžíšové A, B, C – certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility – P. Volejníková
 • Terapeutický koncept BPP (bazální posturální programy) – J. Čápová
 • Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení – J. Čápová

DOSAVADNÍ PRAXE

 • 2016 – dosud Školicí a fyzioterapeutické centrum Jimramov – Jarmila Čápová
 • 2012 – 2016 Soukromá praxe v oboru fyzioterapie Žďár nad Sázavou
 • 2004 – 2012 Ambulance rehabilitace Hlinsko v Čechách
 • 2001 – 2004 Rehabilitace Bystřice nad Pernštejnem
 • Rehabilitační odborné stáže Košumberk

Mgr. Kateřina Bidmonová

fyzioterapeutka v konceptu BPP, specialista na spinální pacienty a dospělé pacienty s DMO.
frekventantka kurzu pro školitele BPP

Rozklikněte pro více informací
 • Fyzioterapeut, absolventka bakalářského a navazujícího magisterského studia na 2. lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut – 2013
 • V současné době na mateřské dovolené a také frekventantka kurzu pro školitele BPP

ODBORNÉ KURZY

 • Terapeutický koncept BPP (bazální posturální programy) – J. Čápová
 • Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení J. Čápová
 • Koncept BPP v dětském věku – ved. kurzu J. Čápová
 • Význam opěrné funkce ramenního kloubu – ved.kurzu J .Čápová
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice – ved. Mgr. Petr Bitnar

DOSAVADNÍ PRAXE

 • 2013 – 2017, Školicí a fyzioterapeutické centrum Jimramov
 • 2010 – 2017, FN Motol – klinika tělovýchovného lékařství

Mgr. Tomáš Debowski

externí spolupracovník pro praktickou výuku v certifikovaných kurzech konceptu BPP

Rozklikněte pro více informací
 • Absolvent Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity – Bc.
 • Obor fyzioterapie a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno – Mgr.
 • Obor specializace ve zdravotnictví
 • Registrovaný od roku 2006

ODBORNÉ KURZY

 • Bazální programy a podprogramy ve fyzioterapii A, B, C – Jimramov, ved.kurzu J. Čápová
 • Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie – ved. kurzu J. Čápová
 • Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení – ved. kurzu J. Čápová
 • Význam opěrné funkce horní končetiny v terapii ramenního kloubu – ved. kurzu J. Čápová
 • Manuální terapie podle Mojžíšové – PaedDr. P. Švejcar
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku – A, B, C1, C2 – RL Corpus Olomouc

DOSAVADNÍ PRAXE

 • 2017 – dosud 4D FYZIOTERAPIE s.r.o.
 • 2014 – dosud Školící a fyzioterapeutické centrum Jimramov – externi spolupráce
 • 2007 – 2014 Školící a fyzioterapeutické centrum Jimramov
 • 2002 – 2011 Nemocnice Milosrdných bratří

PŘIHLÁŠKY na odborné kurzy a semináře.

Zajistit ubytování?