Naše služby

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost a nechte se vést autorkou konceptu.

Školicí aktivity

Odborné kurzy a workshopy
v konceptu Bazálních posturálních programů.
Autorské přednášky a refreshe.

Vývojová poradna

Na základě dlouholeté praxe na špičkových pracovištích u nás i v zahraničí vám paní Čápová, známá autorka terapeutického konceptu BPP, ráda poradí ve všem, co je dobré vědět o vývoji vašeho détěte.

Prodej výukových pomůcek

Všem zájemcům z řad odborné veřejnosti nabízíme ke koupi autorské plakáty a knížku paní Čápové.

NÁŠ TÝM

Jarmila Čápová

vedoucí fyzioterapeut, autorka léčebného konceptu „BPP“ a celého projektu centra
aktivní účast na mnoha konferencích a sympoziích v zahraničí
2008 – kniha Terapeutický koncept BPP
2016 – kniha Od posturální ontogeneze k terapeutickému konceptu – OBJEDNÁVKA KNIHY

Rozklikněte pro více informací
 • Absolvent SZŠ, obor – rehabilitační pracovník
 • Pomaturitní specializační studium (atestace) Brno
 • Registrovaná od roku 2005 .
 • Externí vyučující FTVS UK Praha, LF UP Olomouc, 3. LF UK Praha, FTK UP Olomouc.
 • Aktivní účast na mnoha konferencích a sympoziích u nás i v zahraničí.
 • Kniha Terapeutický koncept BPP, 2008
 • Kniha Od posturální ontogeneze k terapeutickému konceptu, 2016

ODBORNÉ KURZY

 • Klappovo lezení, Ostrava, p. Fialová
 • PNF, Praha, ved.kurzu J. Holubářová
 • Vojta A, Praha, ved. M.Klemová
 • Vojta B, Mnichov, ved. V.Vojta
 • Vojta C, Řím,ved.V.Vojta
 • Brügger koncept A, B, Praha, ved. C.Rock, S.Petack
 • MMT dle Lewita, Brno, ved. M.Michková
 • Reflexní zónová terapie plosky nohy, Praha, ved.S. Klotzbach

DOSAVADNÍ PRAXE

 • FN Motol, Dětská neurologie, Praha 1974 – 1984
 • Středisko ranné péče, Praha 1984 – 1987
 • Subkatedra dětské neurologie ILF Praha 1987- 1991
 • Kinderdorf St.Isidor,školící centrum Bobath koncept, Rakousko, 1990- 1992
 • Okresní nemocnice Nové Město na M., odd. dětské neurologie 1992-1995
 • Soukromá ambulance fyzioterapie, Kuklík, 1995- 2003
 • Školicí a fyzioterapeutické centrum Jimramov, 2003 doposud
 • FTVS UK Praha, externí výuka vývojové kineziologie zahraničních studentů
 • FTK UP Olomouc, externí výuka vývojové kineziologie
 • LF UP Olomouc, Koncept BPP a technika manuálních centrací
 • 3. LF UK Praha, Koncept BPP a technika manuálních centrací

Mgr. Kateřina Bidmonová

fyzioterapeutka v konceptu BPP, specialista na spinální pacienty a dospělé pacienty s DMO
frekventantka kurzu pro školitele BPP, výukový terapeut konceptu BPP, nyní na mateřské dovolené

Rozklikněte pro více informací
 • Fyzioterapeut, absolventka bakalářského a navazujícího magisterského studia na 2. lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut – 2013
 • V současné době na mateřské dovolené a také frekventantka kurzu pro školitele BPP

ODBORNÉ KURZY

 • Terapeutický koncept BPP (bazální posturální programy) – J. Čápová
 • Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení J. Čápová
 • Koncept BPP v dětském věku – ved. kurzu J. Čápová
 • Význam opěrné funkce ramenního kloubu – ved.kurzu J .Čápová
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice – ved. Mgr. Petr Bitnar

DOSAVADNÍ PRAXE

 • 2013 – 2017, Školicí a fyzioterapeutické centrum Jimramov
 • 2010 – 2017, FN Motol – klinika tělovýchovného lékařství

Ing. Jiří Libra

organizace školení
provozní záležitosti, finance

PŘIHLÁŠKY na odborné kurzy a semináře.