Přehled školících akcí

Akreditované pracoviště školí již více jak 15 let
fyzioterapeuty i lékaře v certifikovaných kurzech konceptu BPP.

Terapeutický koncept BPP
(Bazální posturální programy)

TERMÍNY 2018:

 BPP
1.část:   24.-28. září 2018
2.část:  
22.-26. října 2018
3.část:   19.-23. listopadu 2018
4.část:   10.-14. prosince 2018

 

TERMÍNY 2019:

201901 BPP
1.část:    
7.-11. ledna 2019  (KURZ JE OBSAZEN )
2.část:  
4.-8. února 2019
3.část:   18.-22. března 2019
4.část:   15.-19. dubna 2019

 

201902 BPP
1.část:  
21.-25. ledna 2019  (KURZ  JE OBSAZEN)
2.část:  
18.-22. února 2019
3.část:   1.-5. dubna 2019
4.část:   20.-24. května 2019

 

201906 BPP
1.část:   9.-13. září 2019
2.část:  
7.-11. října 2019
3.část:   4.-8. listopadu 2019
4.část:   9.-13. prosince 2019 

Kurzy jsou určené pro fyzioterapeuty a dále pro lékaře, kterým ale není možno vydat certifikát.
Vstupní a další požadavky:
Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu je odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie – střední, vyšší, VŠ) a splnění jednoho roku praxe  v oboru.

Kurz je certifikován na základě rozhodnutí MZ ČR
a je ohodnocen 96 kredity.

Kurz je rozvrstven do čtyř částí. Mezi jednotlivými částmi je rozestup jednoho měsíce (výjimku tvoří období letních prázdnin).

 

 

Délka kurzu:
4 týdny přerušovaně
160 vyučovacích hodin

Počet účastníků:
12

Cena kurzu:
11 000 Kč / jedna část

Inovované Klappovo lezení

TERMÍNY 2019:
201908
18.-27. listopadu 2019  

Kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře, osobní trenéry a učitele tělocviku.

Vstupní a další požadavky:
Podmínkou pro zařazení do kurzu je odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie – střední, vyšší, VŠ).

Náplň kurzu:
Původní pojetí Klappova lezení je modifikováno o poznatky z posturální ontogeneze. Zdůrazňuje se vliv centrace klíčových kloubů a fungující flekční synergie osového orgánu během fyziologické kvadrupedální lokomoce. Vychází z předpokladu, že pouze při uplatnění těchto prvků během lezení může dojít k žádoucímu dopadu této formy lokomoce na stabilizaci a fyziologickou funkci páteře.

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR.

 

 

Délka kurzu: 10 dnů
Cena: 17 600,-Kč

 

Počet účastníků:
16

 

Inovované Klappovo lezení – nástavbový kurz

TERMÍNY 2018:
28.-30. listopadu 2018    (KURZ JE OBSAZEN)

 

TERMÍNY 2019:
201903  
5.-7. června 2019

Vstupní a další požadavky:
Určeno pro absolventy konceptu BPP.

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR.

 

 

Délka kurzu:
3 dny

Počet účastníků:
16

Cena kurzu:
6.600 Kč

 

BPP v terapii dětí

TERMÍNY 2018:
BPP v terapii dětí, část B:   5.-9. listopadu 2018

 

TERMÍNY 2019:
201907 BPP v terapii dětí, část A:  
23.-27. září 2019
              BPP v terapii dětí, část B:   21.-25. října 2019

Upozornění: Kurz není vhodný pro terapeuty, kteří pracují i Vojtovou metodou.

Náplň kurzu:
Kurz je pokládán za nástavbový pro terapeuty, kteří absolvovali kurz BBP v plném rozsahu. Individuálně lze zvážit absolvování kurzu u kolegů a kolegyň, kteří absolvovali kurz BPP před rokem 2008 a pracují v dětské problematice. Do kurzu lze přijmout i terapeuty, kteří chtějí začít pracovat s dětmi.

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR ( 50 kreditních bodů).

 

Délka kurzu:
2 týdny přerušovaně
(část A, B)

Počet účastníků:
12

Cena kurzu:
13 000 Kč / jedna část

 

Možnosti terapie funkčních poruch ramenního kloubu z pohledu BPP

TERMÍNY 2019
Pro rok 2019 není vypsán žádný termín.

Náplň kurzu:
Kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře FBLR bez ohledu na délku praxe.
Kurz je rozšířený o základy Inovovaného Klappova lezení.

 

Délka kurzu:
4 dny

Počet účastníků:
16

Cena kurzu:
8.800 Kč

 

Kineziologická diagnostika v raném dětském věku

TERMÍNY 2019:

201904 1.část – Bratislava:   14.-15. června 2019
              2.část – Bratislava:   6.-7. září 2019

 

201905 1.část – Jimramov:   20.-21. června 2019
               2.část – Jimramov:   30.-31. srpna 2019

Náplň kurzu:
Kurz je určen pro fyzioterapeuty, lékaře FBLR, dětské neurology a pediatry.

 

 

Místo konání:
Pro Slovensko – Bratislava
Pro Česko – Jimramov

Délka kurzu:
2x2 dny
(část 1, 2)

Počet účastníků:
14

 

PŘIHLÁŠKY na odborné kurzy a semináře.

Zajistit ubytování?