Přehled školících akcí

Akreditované pracoviště školí již více jak 15 let
fyzioterapeuty i lékaře v certifikovaných kurzech konceptu BPP.

Terapeutický koncept BPP
(Bazální posturální programy)

TERMÍNY:
BPP I., 1.část:  
7.-11. května 2018
BPP I., 2.část:  
4.-8. června 2018
BPP I., 3.část:   10.-14. září 2018
BPP I., 4.část:   8.-12. října 2018

 

BPP II., 1.část:   24.-28. září 2018
BPP II., 2.část:  
22.-26. října 2018
BPP II., 3.část:   19.-23. listopadu 2018
BPP II., 4.část:   10.-14. prosince 2018

Kurzy jsou určené pro fyzioterapeuty.
Vstupní a další požadavky:
Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu je odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie – střední, vyšší, VŠ) a splnění jednoho roku praxe  v oboru.

Kurz je certifikován na základě rozhodnutí MZ ČR
a je ohodnocen 96 kredity.

Kurz je rozvrstven do čtyř částí. Mezi jednotlivými částmi je rozestup jednoho měsíce (výjimku tvoří období letních prázdnin).

 

 

Délka kurzu:
4 týdny přerušovaně
160 vyučovacích hodin

Počet účastníků:
16

Cena kurzu:
10.850 Kč / jedna část

 

Inovované Klappovo lezení

TERMÍNY:
Nové termíny na rok 2019 budou zveřejněny. 

Vstupní a další požadavky:
Podmínkou pro zařazení do kurzu je odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie – střední, vyšší, VŠ).

Náplň kurzu:
Původní pojetí Klappova lezení je modifikováno o poznatky z posturální ontogeneze. Zdůrazňuje se vliv centrace klíčových kloubů a fungující flekční synergie osového orgánu během fyziologické kvadrupedální lokomoce. Vychází z předpokladu, že pouze při uplatnění těchto prvků během lezení může dojít k žádoucímu dopadu této formy lokomoce na stabilizaci a fyziologickou funkci páteře.

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR.

 

 

Délka kurzu:
Část A:
4 dny
Cena: 8.680 Kč

Část B: 3 dny
Cena: 6.510 Kč

Počet účastníků:
16

 

Inovované Klappovo lezení – nástavbový kurz

TERMÍNY:
28.-30. listopadu 2018

Vstupní a další požadavky:
Určeno pro absolventy konceptu BPP.

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR.

 

 

Délka kurzu:
3 dny

Počet účastníků:
16

Cena kurzu:
6.510 Kč

 

BPP v terapii dětí

TERMÍNY:
BPP v terapii dětí, část A:  
18.-22. června 2018
BPP v terapii dětí, část B:   5.-9. listopadu 2018

Upozornění: Kurz není vhodný pro terapeuty, kteří pracují i Vojtovou metodou.

Náplň kurzu:
Kurz je pokládán za nástavbový pro terapeuty, kteří absolvovali kurz BBP v plném rozsahu. Individuálně lze zvážit absolvování kurzu u kolegů a kolegyň, kteří absolvovali kurz BPP před rokem 2008 a pracují v dětské problematice. Do kurzu lze přijmout i terapeuty, kteří chtějí začít pracovat s dětmi.

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR ( 50 kreditních bodů).

 

 

Délka kurzu:
2 týdny přerušovaně
(část A, B)

Počet účastníků:
12

Cena kurzu:
12.900 Kč / jedna část

 

Možnosti terapie funkčních poruch ramenního kloubu z pohledu BPP

TERMÍNY:
27.-31. srpna 2018

Náplň kurzu:
Kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře FBLR bez ohledu na délku praxe.
Kurz je rozšířený o základy Inovovaného Klappova lezení.

 

Délka kurzu:
5 dnů

Počet účastníků:
16

Cena kurzu:
10.850 Kč

 

Kineziologická diagnostika v raném dětském věku

TERMÍNY:

Kurz je obsazen.
Nové termíny na rok 2019 budou zveřejněny.

Náplň kurzu:
Kurz je určen pro fyzioterapeuty, lékaře FBLR, dětské neurology a pediatry.

Místo konání:
Pro Slovensko – Bratislava
Pro Česko – Jimramov

Délka kurzu:
2x2 dny
(část 1, 2)

Počet účastníků:
14

 

PŘIHLÁŠKY na odborné kurzy a semináře.

Zajistit ubytování?