Přehled školících akcí

Jarmila Čápová školí nově v Poličce.
Je mnoho cest, které vedou k fyziologii pohybu, 
a jednou z nich jsou bazální posturální programy.

Terapeutický koncept BPP
(Bazální posturální programy)

Odborný certifikovaný kurz

TERMÍNY 2020 :  

202002 BPP, zahájení 9.3.2020, ukončení 4.12.2020 (posunutí z důvodu koronaviru) OBSAZEN

Kurzy jsou určené pro fyzioterapeuty a dále pro lékaře, kterým ale není možno vydat certifikát.
Vstupní a další požadavky:
Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu je odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie – střední, vyšší, VŠ) a splnění jednoho roku praxe  v oboru.
Při nástupu do certifikovaného kurzu je nutno přinést s sebou ověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti (resp.vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli ) a potvrzení o praxi min. 1 rok.

Kurz je certifikován na základě rozhodnutí MZ ČR.

Kurz je rozvrstven do čtyř částí. Mezi jednotlivými částmi je rozestup jednoho měsíce (výjimku tvoří období letních prázdnin).

Délka kurzu:
4 týdny přerušovaně
160 vyučovacích hodin

Počet účastníků:
6

Cena kurzu:
12 500 Kč / jedna část

 

Vadné držení těla, prevence z pohledu BPP (skolioza) – odborný kurz

TERMÍNY 2020
202001 Vadné držení těla, prevence z pohledu BPP (skolioza), 13. – 15.2.2020
Místo konání: Polička

Kurzy pořádáme také externě ve Fyziocentru Baťa, Pardubice a PhysioMedical Bratislava-přihlásit se je možno na jejich internetových stránkách.
  

Náplň kurzulopatka v konceptu BPP, problematika VDT, skolioza v péči fyzioterapeuta, algoritmus terapie, praxe,  význam atitudy 3.-5.měs. a centrace ramenního kloubu, inovovaný Klapp podle Čápové.

 

Délka kurzu:
3 dny nebo 2x2 dny

Počet účastníků:
8  (Polička)
min. 12  (Bratislava,Pardubice- externí kurz)

Cena kurzu:

 

BPP v terapii dětí – odborný nástavbový kurz

TERMÍNY :
202003 BPP v terapii dětí, část A:   21.-25.9.2020 
(KURZ PŘESUNUT NA ROK 2021)
              BPP v terapii dětí, část B:   26.10.-30.10.2020  (KURZ PŘESUNUT NA ROK 2021)
Místo konání : Polička

Upozornění: Kurz není vhodný pro terapeuty, kteří pracují i Vojtovou metodou.

Náplň kurzu:
Kurz je pokládán za nástavbový pro terapeuty, kteří absolvovali kurz BBP v plném rozsahu. Individuálně lze zvážit absolvování kurzu u kolegů a kolegyň, kteří absolvovali kurz BPP před rokem 2008 a pracují v dětské problematice. Do kurzu lze přijmout i terapeuty, kteří chtějí začít pracovat s dětmi.

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR ( 50 kreditních bodů).

 

Délka kurzu:
2 týdny přerušovaně
(část A, B)

Počet účastníků:
6

Cena kurzu:
13 000 Kč / jedna část

 

Kineziologická diagnostika v raném dětském věku – odborný kurz

TERMÍNY 2020:

202005 Kineziologická diagnostika v raném dětském věku

Termín: 2.-4.7.2020

Místo konání: Polička ( kurz přesunut z Fyziocentra Baťa)
Kurzy pořádáme také externě ve Fyziocentru Baťa, Pardubice a PhysioMedical Bratislava-přihlásit se je možno na jejich internetových stránkách.

Kurz je určen pro fyzioterapeuty, lékaře FBLR, dětské neurology a pediatry.

Náplň kurzu:

Úvod do problematiky, co jsou BPP a jejich význam  pro diagnostiku a terapii, analýza přítomnosti BPP ve spontánních projevech (rozbor videí a fotografií), polohové reakce podle Vojty a jejich modifikace, reflexologie ranného dětského věku, hlavní varovné signály rizikového vývoje, vyšetřovací protokol, kineziologická diagnostika pomocí videa, praematurita, odlišnosti, vlastní zkušenosti z praxe, videorozbory, hodnocení hypotonie, varovné signály patolog.vývoje, význam “handlingu”, praktika, video ukázka terapie.

 

Délka kurzu:
3 dny nebo 2x 2 dny

Počet účastníků:

8  (Polička)

min.12  (Bratislava)

Cena:   7.800,- Kč

Seminář Dětská noha

TERMÍNY 2020: Nejsou vypsány.

Místo konání : Polička
Seminář pořádáme také externě, podmínky dle dohody.

Seminář je určen pro fyzioterapeuty, lékaře FBLR, širší odbornou veřejnost 

Náplň semináře:
Vývoj aker DK – přednáška, časté abormity, patologie,
ovlivnění – terapie BPP, boty, vložky, ortézy.

 

Délka kurzu:
jednodenní

Počet účastníků:
10 (Polička)
min.12 (externě)

Cena semináře:
2000 Kč 

Inovované Klappovo lezení – odborný nástavbový kurz

TERMÍNY 2020: nejsou vypsány – připravujeme na rok 2021

Místo konání : Polička

 Kurz je určen pro fyzioterapeuty-absolventy certifikovaného kurzu BPP.

Náplň kurzu:
Autorka  konceptu BPP přináší inovovaný pohled na Klappovo lezení s důrazem na praktické procvičení.

 

Délka kurzu:
3 dny

Počet účastníků:
8

Cena kurzu:
7 500,-Kč

PŘIHLÁŠKY na odborné kurzy a semináře.