Přehled školících akcí

Je mnoho cest, které vedou k fyziologii pohybu,
a jednou z nich jsou bazální posturální programy.

Přehled školících akcí

Je mnoho cest, které vedou k fyziologii pohybu,
a jednou z nich jsou bazální posturální programy.

Terapeutický koncept BPP podle Čápové
(Bazální posturální programy)

Odborný základní kurz

TERMÍNY 2023 :    

202303 BPP I. , zahájení 3.4.2023 , ukončení 15.9.2023
1. část 3.-7.4.2023
2.část  1.-5.5.2023
3. část 12.-16.6.2023
4. část  11.-15.9.2023    Změna termínu!

202306 BPP II. , zahájení 23.10.2023 , ukončení březen 2024
1. část 23.-27.10.2023
2. část 6.-10.11.2023
3. část únor 2024
4. část březen 2024

Místo konání : Školicí centrum Praha

Kurz je určený pro fyzioterapeuty a dále pro lékaře, kterým ale není možno vydat certifikát.

Vstupní a další požadavky:
Podmínkou pro zařazení do základního kurzu je odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie – střední, vyšší, VŠ) a splnění jednoho roku praxe  v oboru.
Při nástupu do certifikovaného kurzu je nutno přinést s sebou  kopii dokladu o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli ) a potvrzení o praxi min. 1 rok.

Kurz je rozvrstven do čtyř částí. Mezi jednotlivými částmi je rozestup jednoho měsíce (výjimku tvoří období letních prázdnin).
Přihlášky posílejte i na: kontakt@fyziobuddy.cz

 

Délka kurzu:
4 týdny přerušovaně
160 vyučovacích hodin

Počet účastníků:
16

Cena kurzu:
16 500 Kč / jedna část

 

Inovované Klappovo lezení -kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě
odborný certifikovaný  kurz

TERMÍNY 2022/23:
202204 Inovované Klappovo lezení -kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčběKurz obsazen !

1.část  5.-9.12.2022
2.část  9.-13.1.2023

Místo konání : Školicí centrum Rakovník, Tyršova 737, 269 01 Rakovník

202305  Inovované Klappovo lezení -kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě.
1.část  9.-13.10.2023
2.část  20.-24.11.2023

Místo konání : Školicí centrum Rakovník, Tyršova 737, 269 01 Rakovník

Náplň kurzu:
Autorka  konceptu BPP přináší inovovaný pohled na Klappovo lezení s důrazem na praktické procvičení.

Vstupní a další požadavky:
Kurz je určen pro fyzioterapeuty. Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu je odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie – střední, vyšší, VŠ) a splnění jednoho roku praxe  v oboru.

Při nástupu do certifikovaného kurzu je nutno přinést s sebou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti (resp. o vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli ) a potvrzení o praxi min. 1 rok.
Kurz je rozvrstven do dvou částí.
Přihlásit se je možno také na stránkách klappovolezeni.cz

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR .

Přihlášky posílejte i na: kontakt@fyziobuddy.cz

 

 

Délka kurzu:
2 týdny přerušovaně (1. a 2.část)

Počet účastníků:
max. 16

Cena kurzu:
Kurz č. 202204    13.500,-Kč/týden

 

 

 Kurz č. 202305    15.000,-Kč/týden

 

Seminář pro fyzioterapeuty

TERMÍNY 2023:
Seminář pro fyzioterapeuty, kteří chtějí začít pracovat s dětmi
Termín: 25.3.2023
Místo konání:
 Nové školící pracoviště J. Čápové Praha- Pankrác

Kurz  je určený pro ty, kteří na obsahově větší kurz zatím čekají a přitom již dětské pacienty do péče dostávají. Chtějí prostě začít s vědomím, že ještě nejsou v tomto oboru specialisté, ale rozhodně nechtějí nic riskovat.
Pod vedením paní Čápové, která se touto problematikou zabývá již padesát let, se seznámí se základními pravidly správných manipulací s dítětem v prvních měsících jeho života i rozpoznat důležité varovné signály, které vyžadují pozornost specialisty. Zároveň poznají hlubší obsah tzv. vývojových milníků a naučí se, co dál v přípodě, že vše zcela ideálně neprobíhá.

Přihlášky posílejte na: kontakt@fyziobuddy.cz

 

Délka kurzu:
1 den – 8 hod.

Počet účastníků:
12
Cena kurzu: 5.000,- Kč 

 

BPP v terapii dětí – odborný kurz

TERMÍNY 2023 :
202304 BPP v terapii dětí,
1.část :   17.-21.4.2023
2.část :   26.-30.6.2023

Místo konání : Školicí centrum Praha

Náplň kurzu:
Kurz je nově určen  pro ty fyzioterapeuty, kteří chtějí začít pracovat s dětmi. Na obsahově větší specializaci čekají a přitom již dětské pacienty do péče dostávají. Chtějí prostě začít s vědomím, že ještě nejsou specialisté v tomto oboru, ale rozhodně nechtějí nic riskovat. Jsou si vědomi, že vyvíjející se nervový systém v ranném dětském věku je plně závislý na tom jaká aference se během života dítěte odehrává.
Je zcela zřejmé, že se během 10 dnů nedá zvládnout terapie již rozvinutých syndromů, ale můžeme terapeuty naučit, při jejich píli, jak pracovat s rizikovým dítětem, nedonošeným nebo s diagnózami ranného dětství, jako jsou poporodní parézy brach.plexů nebo vzozených neuroortopedických diagnóz. Vím, že mnoho terapeutů chce začít svou specializaci na poli časné dětské rehabilitace, ale uvědomují si velkou zodpovědnost této práce a nechtějí riskovat.

Pro již praktikující fyzioterapeuty má smysl nahlédnout do dlouholetých zkušeností a poodhalit základní principy terapie konceptu BPP v osobním podání jeho autorky.

Kurz je doplněn bohatou výbavou výukových materiálů, včetně možnosti zakoupení knihy a plakátu kineziologické diagnostiky.

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR ( 50 kreditních bodů).

Přihlášky posílejte i na: kontakt@fyziobuddy.cz

 

Délka kurzu:
2 týdny přerušovaně
(část 1 a 2)

Počet účastníků:
12

Cena kurzu:
15 000 Kč / jedna část

 

Kineziologická diagnostika v raném dětském věku – odborný kurz

TERMÍNY 2023:   


202302 Kineziologická diagnostika v raném dětském věku – odborný kurz
1. část 17.-18.2.2023
2. část 10.-11.3.2023

Místo konání : Školicí centrum Praha


Kurzy pořádáme také externě na žádost zájemců, podmínky dle dohody.

Kurz je určen pro fyzioterapeuty, lékaře FBLR, dětské neurology a pediatry.
Přednáší Jarmila Čápová, fyzioterapeutka s padesátiletou praxí v oboru, která několik let přednášela tuto problematiku na subkatedře dětské neurologie ILF a je autorkou terapeutického konceptu BPP.
Dlouholetá praxe v dětské neurologii a bádání na poli humánní etologie přináší ucelený pohled na vývoj dítěte a jeho případná rizika.

Náplň kurzu:

Úvod do problematiky, co jsou BPP a jejich význam  pro diagnostiku a terapii, analýza přítomnosti BPP ve spontánních projevech (rozbor videí a fotografií), polohové reakce podle Vojty a jejich modifikace, reflexologie ranného dětského věku, hlavní varovné signály rizikového vývoje, vyšetřovací protokol, kineziologická diagnostika pomocí videa, praematurita, odlišnosti, vlastní zkušenosti z praxe, videorozbory, hodnocení hypotonie, varovné signály patolog.vývoje, význam “handlingu”, praktika, video ukázka terapie.
V ceně kurzu je bohatý výukový materiál a možnost exkluzivního zakoupení fotoplakátů a fotoknih, které vydává vlastním nákladem autorka a lektorka kurzu Jarmila Čápová

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR .

Přihlášky posílejte i na: kontakt@fyziobuddy.cz

 

Délka kurzu:
3 dny (Bratislava)
2 + 2 dny (Praha)

Počet účastníků:

min.8 

Cena:  460,-EUR 
              12.000,- Kč

Dlouhodobý kurz lektorů konceptu BPP podle Čápové

Odborný přerušovaný kurz


TERMÍN :
Zahájení listopad 2021, ukončení 2024     

Místo konání : Školicí pracoviště konceptu BPP podle Jarmily Čápové, 
Praha, Voráčovská 14

Kurz probíhá formou webinářů, workshopů a krátkodobých kurzů.

Část I. :  Zahájení 24.11.2021,  ukončení leden 2023

Část II.:  Zahájení 4.2.2023, ukončení 8.12.2023

 


Délka kurzu:
3 roky

Počet účastníků:
6

 

Počet hodin části I.:
200
Počet hodin části II.:
200

PŘIHLÁŠKY na odborné kurzy a semináře.