Přehled školících akcí

Jarmila Čápová školí nově v Poličce.
Je mnoho cest, které vedou k fyziologii pohybu, 
a jednou z nich jsou bazální posturální programy.

Terapeutický koncept BPP
(Bazální posturální programy)

Odborný certifikovaný kurz

TERMÍNY 2020 :  

202002 BPP, zahájení 9.3.2020, ukončení 28.5.2021 (posunutí z důvodu pandemie koronaviru) OBSAZEN 

Odborný certifikovaný kurz neakreditovaný
TERMÍNY 2021 :

202101 BPP, zahájení 1.2.2021, ukončení 25.6.2021   KURZ ZRUŠEN !!!
(I.- 1.-5.2.2021, II.- A 17.-19.2.2021, B 12.-13.3.2021,III.-A 14.-16.4.2021,B 29.-30.4.2021, IV.-21.-25.6.2021) 

Kurzy jsou určené pro fyzioterapeuty a dále pro lékaře, kterým ale není možno vydat certifikát.
Vstupní a další požadavky:
Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu je odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie – střední, vyšší, VŠ) a splnění jednoho roku praxe  v oboru.
Při nástupu do certifikovaného kurzu je nutno přinést s sebou ověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti (resp.vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli ) a potvrzení o praxi min. 1 rok.

Kurz je certifikován na základě rozhodnutí MZ ČR.

Kurz je rozvrstven do čtyř částí. Mezi jednotlivými částmi je rozestup jednoho měsíce (výjimku tvoří období letních prázdnin).

Pro neakreditovaný kurz jsou vstupní požadavky stejné.

Délka kurzu:
4 týdny přerušovaně
160 vyučovacích hodin

Počet účastníků:
6

Cena kurzu:
12 500 Kč / jedna část

 

Vadné držení těla, prevence z pohledu BPP  – odborný kurz

TERMÍNY 2021:
202104 Vadné(chabé) držení těla, prevence z pohledu BPP , 21. – 23.10.2021
Místo konání: Physio-Medical Bratislava, přihlásit se je možno na jejich internetových stránkách.  

Kurzy pořádáme také externě na žádost zájemců, podmínky dle dohody.

Náplň kurzulopatka v konceptu BPP, problematika VDT, skolioza v péči fyzioterapeuta, algoritmus terapie, praxe,  význam atitudy 3.-5.měs. a centrace ramenního kloubu, inovovaný Klapp podle Čápové.

 

Délka kurzu:
3 dny 

Počet účastníků:
8  (Polička)
min. 12  (Bratislava,Pardubice- externí kurz)

Cena kurzu: 460,-EUR

 

BPP v terapii dětí – odborný nástavbový kurz

TERMÍNY 2021 :
202103 BPP v terapii dětí, 1.část :   7.- 11.6.2021

              BPP v terapii dětí, 2.část :   6.- 10.9.2021  
Místo konání : Polička

Upozornění: Kurz je určen pro fyzioterapeuty, není vhodný pro terapeuty, kteří pracují i Vojtovou metodou.

Náplň kurzu:
Kurz je pokládán za nástavbový pro terapeuty, kteří absolvovali kurz BBP v plném rozsahu. Individuálně lze zvážit absolvování kurzu u kolegů a kolegyň, kteří absolvovali kurz BPP před rokem 2008 a pracují v dětské problematice. Do kurzu lze přijmout i terapeuty, kteří chtějí začít pracovat s dětmi.

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR ( 50 kreditních bodů).

 

Délka kurzu:
2 týdny přerušovaně
(část 1 a 2)

Počet účastníků:
6

Cena kurzu:
13 000 Kč / jedna část

 

Kineziologická diagnostika v raném dětském věku – odborný kurz

TERMÍNY 2021:

202205 Kineziologická diagnostika v raném dětském věku

Termín: 23.- 25.9.2021

Místo konání: Physio-Medical Bratislava-přihlásit se je možno na jejich internetových stránkách.
Kurzy pořádáme také externě na žádost zájemců, podmínky dle dohody.

Kurz je určen pro fyzioterapeuty, lékaře FBLR, dětské neurology a pediatry.

Náplň kurzu:

Úvod do problematiky, co jsou BPP a jejich význam  pro diagnostiku a terapii, analýza přítomnosti BPP ve spontánních projevech (rozbor videí a fotografií), polohové reakce podle Vojty a jejich modifikace, reflexologie ranného dětského věku, hlavní varovné signály rizikového vývoje, vyšetřovací protokol, kineziologická diagnostika pomocí videa, praematurita, odlišnosti, vlastní zkušenosti z praxe, videorozbory, hodnocení hypotonie, varovné signály patolog.vývoje, význam “handlingu”, praktika, video ukázka terapie.

 

Délka kurzu:
3 dny 

Počet účastníků:

8  (Polička)

min.12  (Bratislava)

Cena:  460,-EUR 

Seminář Dětská noha

TERMÍNY 2021: Nejsou vypsány.

Místo konání : Polička
Seminář pořádáme také externě, podmínky dle dohody.

Seminář je určen pro fyzioterapeuty, lékaře FBLR, širší odbornou veřejnost 

Náplň semináře:
Vývoj aker DK – přednáška, časté abormity, patologie,
ovlivnění – terapie BPP, boty, vložky, ortézy.

 

Délka kurzu:
jednodenní

Počet účastníků:
10 (Polička)
min.12 (externě)

Cena semináře:
2000 Kč 

Inovované Klappovo lezení – odborný  kurz

TERMÍNY 2021:               KURZ ZRUŠEN !!

202102  Inovované Klappovo lezení  1. část  21.- 25.6.2021 , 2. část 12.-16.7.2021

Místo konání : Víceúčelová budova Obecního úřadu Kuklík , okr. Žďár nad Sázavou

Kurz je určen pro fyzioterapeuty, pedagogy, osobní trenéry. Nově se mohou přihlásit studenti fyzioterapie. Stačí se prokázat studentským průkazem.

Náplň kurzu:
Autorka  konceptu BPP přináší inovovaný pohled na Klappovo lezení s důrazem na praktické procvičení.

 

Délka kurzu:
2 týdny přerušovaně (1. a 2.část)

Počet účastníků:
16

Cena kurzu:
11.000,-Kč/týden

7.400,- Kč/týden (pro studenty fyzioterapie)

PŘIHLÁŠKY na odborné kurzy a semináře.