Přehled školících akcí

Jarmila Čápová školí nově BPP koncept i Inovované Klappovo lezení v Praze na akreditovaném pracovišti Fyziobuddy.

Je mnoho cest, které vedou k fyziologii pohybu,
a jednou z nich jsou bazální posturální programy.

Přehled školících akcí

Jarmila Čápová školí nově BPP koncept i Inovované Klappovo lezení v Praze na akreditovaném pracovišti Fyziobuddy.

Je mnoho cest, které vedou k fyziologii pohybu,
a jednou z nich jsou bazální posturální programy.

Terapeutický koncept BPP podle Čápové
(Bazální posturální programy)

Certifikovaný základní kurz

TERMÍNY 2023/24 :    

202303 BPP , zahájení 3.4.2023 , ukončení 15.9.2023         KURZ JE NAPLNĚN
1. část 3.-7.4.2023
2.část  1.-5.5.2023
3. část 12.-16.6.2023
4. část  11.-15.9.2023    Změna termínu!

Místo konání:  Školicí pracoviště konceptu BPP Jarmily Čápové, Voráčovská 14, Praha-Pankrác

202306 BPP  , zahájení 23.10.2023 , ukončení 22.3. 2024   KURZ JE NAPLNĚN
1. část 23.-27.10.2023
2. část 6.-10.11.2023
3. část 19.-23.2.2024
4. část 18.-22.3. 2024

Místo konání : Školicí pracoviště konceptu BPP Jarmily Čápové, Voráčovská 14, Praha-Pankrác

202401 BPP  , zahájení 4.3.2024 , ukončení 14.6. 2024
1. část 4.-8.3.2024
2. část 8.-12.4.2024
3. část 20.-24.5.2024
4. část 10.-14.6.2024

Místo konání : Školicí pracoviště konceptu BPP Jarmily Čápové, Voráčovská 14, Praha-Pankrác

 

202403 BPP  , zahájení 21.10.2024 , ukončení březen 2025
1. část 21.-25.10.2024
2. část 11.-15.11.2024
3. část únor 2025
4. část březen 2025

Místo konání : Školicí pracoviště konceptu BPP Jarmily Čápové, Voráčovská 14, Praha-Pankrác

 

Kurz je určený pro fyzioterapeuty a dále pro lékaře, kterým ale není možno vydat certifikát.

Vstupní a další požadavky:
Podmínkou pro zařazení do základního kurzu je odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie – střední, vyšší, VŠ) a splnění jednoho roku praxe  v oboru.

Při nástupu do certifikovaného kurzu je nutno přinést s sebou  kopii dokladu o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli ) a potvrzení o praxi min. 1 rok.

Kurz je rozvrstven do čtyř částí. Mezi jednotlivými částmi je rozestup jednoho měsíce (výjimku tvoří období letních prázdnin).
Přihlášky posílejte i na: kontakt@fyziobuddy.cz

 

Délka kurzu:
4 týdny přerušovaně
160 vyučovacích hodin

Počet účastníků:
16

Cena kurzu:
16 500 Kč / jedna část

 

Inovované Klappovo lezení -kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě
odborný certifikovaný  kurz

TERMÍNY 2023/24:

202305  Inovované Klappovo lezení -kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě.
1.část  9.-13.10.2023
2.část  20.-24.11.2023

Místo konání :  Školicí pracoviště konceptu BPP Jarmily Čápové, Voráčovská 14, Praha-Pankrác

202405  Inovované Klappovo lezení -kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě.
1.část  25.-29.11.2024
2.část  9.-13.12.2024

Místo konání :  Školicí pracoviště konceptu BPP Jarmily Čápové, Voráčovská 14, Praha-Pankrác

Náplň kurzu:
Autorka  konceptu BPP přináší inovovaný pohled na Klappovo lezení s důrazem na praktické procvičení.

Vstupní a další požadavky:
Kurz je určen pro fyzioterapeuty. Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu je odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie – střední, vyšší, VŠ) a splnění jednoho roku praxe  v oboru.

Při nástupu do certifikovaného kurzu je nutno přinést s sebou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti (resp. o vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli ) a potvrzení o praxi min. 1 rok.
Kurz je rozvrstven do dvou částí.
Přihlásit se je možno také na stránkách klappovolezeni.cz

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR .

Přihlášky posílejte i na: kontakt@fyziobuddy.cz

 

 

Délka kurzu:
2 týdny přerušovaně (1. a 2.část)

Počet účastníků:
max. 16

Cena kurzu:

15.000,-Kč/týden

 

Seminář pro fyzioterapeuty

TERMÍNY 2023:
Seminář pro fyzioterapeuty, kteří chtějí začít pracovat s dětmi    

Termín: 25.3.2023      PROBĚHL
Místo konání:
Školicí pracoviště konceptu BPP Jarmily Čápové, Voráčovská 14, Praha-Pankrác

Kurz  je určený pro ty, kteří na obsahově větší kurz zatím čekají a přitom již dětské pacienty do péče dostávají. Chtějí prostě začít s vědomím, že ještě nejsou v tomto oboru specialisté, ale rozhodně nechtějí nic riskovat.
Pod vedením paní Čápové, která se touto problematikou zabývá již padesát let, se seznámí se základními pravidly správných manipulací s dítětem v prvních měsících jeho života i rozpoznat důležité varovné signály, které vyžadují pozornost specialisty. Zároveň poznají hlubší obsah tzv. vývojových milníků a naučí se, co dál v přípodě, že vše zcela ideálně neprobíhá.

Přihlášky posílejte na: kontakt@fyziobuddy.cz

 

Délka kurzu:
1 den – 8 hod.

Počet účastníků:
12

Cena kurzu: 5.000,- Kč

 

BPP v terapii dětí – odborný nástavbový kurz

TERMÍNY 2024 :
202402 BPP v terapii dětí
1.část :   19.-21.4.2024

2.část :   27.-29.6.2024

Místo konání : Školicí pracoviště konceptu BPP Jarmily Čápové, Voráčovská 14, Praha-Pankrác

Náplň kurzu:
Kurz je určen pro absolventy základního kurzu BPP, kteří si chtějí prohloubit problematiku práce s dětmi.

Kurz je doplněn bohatou výbavou výukových materiálů, včetně možnosti zakoupení knihy a plakátu kineziologické diagnostiky.

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR ( 50 kreditních bodů).

Přihlášky posílejte i na: kontakt@fyziobuddy.cz

 

Délka kurzu:
2 x 3 dny

(část 1 a 2)

Počet účastníků:
12

Cena kurzu:
9.000,-Kč / jedna část

 

Kineziologická diagnostika v raném dětském věku – odborný kurz

TERMÍNY 2024:   Nejsou stanoveny


 Kineziologická diagnostika v raném dětském věku – odborný kurz
1. část        
2. část 

Místo konání : Školicí pracoviště konceptu BPP Jarmily Čápové, Voráčovská 14, Praha-Pankrác


Kurzy pořádáme také externě na žádost zájemců, podmínky dle dohody.

Kurz je určen pro fyzioterapeuty, lékaře FBLR, dětské neurology a pediatry.
Přednáší Jarmila Čápová, fyzioterapeutka s padesátiletou praxí v oboru, která několik let přednášela tuto problematiku na subkatedře dětské neurologie ILF a je autorkou terapeutického konceptu BPP.
Dlouholetá praxe v dětské neurologii a bádání na poli humánní etologie přináší ucelený pohled na vývoj dítěte a jeho případná rizika.

Náplň kurzu:

Úvod do problematiky, co jsou BPP a jejich význam  pro diagnostiku a terapii, analýza přítomnosti BPP ve spontánních projevech (rozbor videí a fotografií), polohové reakce podle Vojty a jejich modifikace, reflexologie ranného dětského věku, hlavní varovné signály rizikového vývoje, vyšetřovací protokol, kineziologická diagnostika pomocí videa, praematurita, odlišnosti, vlastní zkušenosti z praxe, videorozbory, hodnocení hypotonie, varovné signály patolog.vývoje, význam “handlingu”, praktika, video ukázka terapie.
V ceně kurzu je bohatý výukový materiál a možnost exkluzivního zakoupení fotoplakátů a fotoknih, které vydává vlastním nákladem autorka a lektorka kurzu Jarmila Čápová

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR .

Přihlášky posílejte i na: kontakt@fyziobuddy.cz

 

Délka kurzu:
3 dny (Bratislava)

2 + 2 dny (Praha)

Počet účastníků:

min.8

Cena:  460,-EUR
12.000,- Kč

Dlouhodobý kurz lektorů konceptu BPP podle Čápové

Odborný přerušovaný kurz


TERMÍN :
Zahájení listopad 2021, ukončení 2024     

Místo konání : Školicí pracoviště konceptu BPP podle Jarmily Čápové,
Praha, Voráčovská 14

Kurz probíhá formou webinářů, workshopů a krátkodobých kurzů.

Část I. :  Zahájení 24.11.2021,  ukončení leden 2023

Část II.:  Zahájení 4.2.2023, ukončení 8.12.2023

 


Délka kurzu:
3 roky

Počet účastníků:
6

 

Počet hodin části I.:
200
Počet hodin části II.:
200