Přehled školících akcí

Jarmila Čápová školí nově v Poličce.
Je mnoho cest, které vedou k fyziologii pohybu, 
a jednou z nich jsou bazální posturální programy.

Přehled školících akcí

Jarmila Čápová školí nově v Poličce.
Je mnoho cest, které vedou k fyziologii pohybu, 
a jednou z nich jsou bazální posturální programy.

Terapeutický koncept BPP podle Čápové
(Bazální posturální programy)

Odborný necertifikovaný kurz

TERMÍNY 2022 :    ZMĚNA !!

202202 BPP, zahájení 6.6.2022, ukončení 18.11.2022
               1.  část  6.-10.6.2022
               2. část  12.-16.9.2022
               3. část  10.-14.10.2022
               4. část  14.-18.11.2022

Kurz je určený pro fyzioterapeuty a dále pro lékaře, kterým ale není možno vydat certifikát.

Vstupní a další požadavky:
Podmínkou pro zařazení do necertifikovaného kurzu je odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie – střední, vyšší, VŠ) a splnění jednoho roku praxe  v oboru.
Při nástupu do necertifikovaného kurzu je nutno přinést s sebou  kopii dokladu o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli ) a potvrzení o praxi min. 1 rok.

Kurz je rozvrstven do čtyř částí. Mezi jednotlivými částmi je rozestup jednoho měsíce (výjimku tvoří období letních prázdnin).

 

Délka kurzu:
4 týdny přerušovaně
160 vyučovacích hodin

Počet účastníků:
4

Cena kurzu:
12 500 Kč / jedna část

 

Refresh pro absolventy BPP

TERMÍNY 2022: podle zájmu
Místo konání: Školicí centrum Polička

Náplň kurzu: Opakování a prohloubení témat základního kurzu BPP, rozšíření o atitudy s odrazem dolních končetin, bohatá diskuze a možnost konzultace pracovních videí frekventantů. Kurz probíhá pod vedením autorky konceptu Jarmily Čápové.

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR.

 

Délka kurzu:
2 dny

Počet účastníků:
6  (Polička)
Cena kurzu: 4.000,- Kč

 

BPP v terapii dětí – odborný kurz

TERMÍNY 2022 :
202201 BPP v terapii dětí,
1.část :   7.- 11.2.2022

2.část :   14.- 18.3.2022  

Místo konání : Školicí centrum Polička

Náplň kurzu:
Kurz je nově určen  pro ty fyzioterapeuty, kteří chtějí začít pracovat s dětmi. Na obsahově větší specializaci čekají a přitom již dětské pacienty do péče dostávají. Chtějí prostě začít s vědomím, že ještě nejsou specialisté v tomto oboru, ale rozhodně nechtějí nic riskovat. Jsou si vědomi, že vyvíjející se nervový systém v ranném dětském věku je plně závislý na tom jaká aference se během života dítěte odehrává.

Že se každá nesmazatelně zapisuje do výsledných pohybových aktivit a tím pádem i do budoucího života člověka ve všech  jeho aspektech, v jeho komfortu a diskomfortu.

Je zcela zřejmé, že se během 10 dnů nedá zvládnout terapie již rozvinutých syndromů, ale můžeme terapeuty naučit, při jejich píli, jak pracovat s rizikovým dítětem, nedonošeným nebo s diagnózami ranného dětství, jako jsou poporodní parézy brach.plexů nebo vzozených neuroortopedických diagnóz. Vím, že mnoho terapeutů chce začít svou specializaci na poli časné dětské rehabilitace, ale uvědomují si velkou zodpovědnost této práce a nechtějí riskovat.

Pro již praktikující fyzioterapeuty má smysl nahlédnout do dlouholetých zkušeností a poodhalit základní principy terapie konceptu BPP v osobním podání jeho autorky.

Kurz je doplněn bohatou výbavou výukových materiálů, včetně možnosti zakoupení knihy a plakátu kineziologické diagnostiky.

V případě zájmu, nabízíme následnou účast na workshopech a v pokračovacích kurzech.

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR ( 50 kreditních bodů).

 

Délka kurzu:
2 týdny přerušovaně
(část 1 a 2)

Počet účastníků:
8

Cena kurzu:
13 000 Kč / jedna část

 

Kineziologická diagnostika v raném dětském věku – odborný kurz

TERMÍNY 2022:   10.-12.11.2022 Bratislava, Physio-Medical


Kurzy pořádáme také externě na žádost zájemců, podmínky dle dohody.

Kurz je určen pro fyzioterapeuty, lékaře FBLR, dětské neurology a pediatry.

Náplň kurzu:

Úvod do problematiky, co jsou BPP a jejich význam  pro diagnostiku a terapii, analýza přítomnosti BPP ve spontánních projevech (rozbor videí a fotografií), polohové reakce podle Vojty a jejich modifikace, reflexologie ranného dětského věku, hlavní varovné signály rizikového vývoje, vyšetřovací protokol, kineziologická diagnostika pomocí videa, praematurita, odlišnosti, vlastní zkušenosti z praxe, videorozbory, hodnocení hypotonie, varovné signály patolog.vývoje, význam “handlingu”, praktika, video ukázka terapie.

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR .

 

Délka kurzu:
3 dny

Počet účastníků:

min.8  (Bratislava)

Cena:  460,-EUR 

Dlouhodobý kurz školitelů konceptu BPP podle Čápové

Odborný přerušovaný kurz   


TERMÍN :
Zahájení listopad 2021, ukončení 2024     NAPLNĚNO!

Místo konání : Polička, externí pracoviště
 
Kurz bude probíhat formou webinářů, workshopů a krátkodobých kurzů.
Na  webinář je nutné se předem registrovat prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: rehacentrum.libra@seznam.cz. Prosíme uvést nacionále, současné pracoviště a rok absolvování certifikovaného kurzu BPP.

 


Délka kurzu:
3 roky

Počet účastníků:
6 Polička

 

Inovované Klappovo lezení -kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě
odborný certifikovaný  kurz

TERMÍNY 2022/23:
202204 Inovované Klappovo lezení -kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě

1.část  5.-9.12.2022
2.část  9.-13.1.2023

Místo konání : Školicí centrum Rakovník, Tyršova 737, 269 01 Rakovník

Náplň kurzu:
Autorka  konceptu BPP přináší inovovaný pohled na Klappovo lezení s důrazem na praktické procvičení.

Vstupní a další požadavky:
Kurz je určen pro fyzioterapeuty. Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu je odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie – střední, vyšší, VŠ) a splnění jednoho roku praxe  v oboru.
Při nástupu do certifikovaného kurzu je nutno přinést s sebou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti (resp. o vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli ) a potvrzení o praxi min. 1 rok.

Kurz je rozvrstven do dvou částí.

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR .

 

 

Délka kurzu:
2 týdny přerušovaně (1. a 2.část)

Počet účastníků:
max. 16

Cena kurzu:
13.500,-Kč/týden

 

PŘIHLÁŠKY na odborné kurzy a semináře.