Nová možnost účasti

Vzhledem ke stále složité situaci s COVIDem, přesouváme začátek kurzu Inovovaného Klapova lezení na Křížánkách. První část se termínově přesouvá do části druhé tj. od 10.5. do 14.5.2021.

Nově otvíráme možnost účastnit se kurzu i pro studenty fyzioterapie a to za cenu sníženou o třetinu.

Pod přímým vedením paní Čápové se seznámíte nejen s geniálně nadčasovým konceptem Klappova lezení, ale nakouknete do filosofie konceptu BPP, kterým se původní koncept obohatil. Získáte dovednost nejen při cvičení formou tzv. hygieny páteře, seznámíte se se současným  pojetím fyziologie hybnosti a zároveň nakouknete pod pokličku problematiky skolióz. Přihlásit se můžete na email: skolici.akce@seznam.cz