Prodej výukových materiálů.

 

Kniha – Od posturální ontogeneze k terapeutickému konceptu

Stanovit fyziologický pohyb v mnohotvárnosti jakou lidské tělo disponuje se již dlouhodobě jeví jako neřešitelný úkol. Domnívám se, že právě proto vzniká tolik hypotéz a následně v praxi užívaných technik a konceptů, kterými se jejich autoři v dobré víře, stále snaží patologickou situaci nějak řešit. Jinak tomu nebude ani v mém případě, kdy se vám pokusím přiblížit svoji představu o tom, jak by také bylo možno fyziologii chápat a jak se ji následně snažím terapeuticky využít.

 

Cena knihy: 429 Kč/ks

Dva roky po vydání knížky „ Od posturální ontogeneze k terapeutickému konceptu“ přichází její autorka s doplněním o obrazovou přílohu, ve formě  fotoplakátu a fotoknihy.

Obě tyto barevné publikace si kladou za cíl zjednodušit kineziologickou diagnostiku v praxi fyzioterapeutů, pediatrů a dětských neurologů.

     Obsah je soustředěn do bloků podle vývojových stádií v prvém roce života. Každý tento blok poukazuje jednak na řeč těla posturálních funkcí tak, jak se proměňují během primární vertikalizace člověka. Pro lepší srozumitelnost a učení jsou fotografie dětí v rozmanitých hybných projevech následně popsány a doplněny o vývoj primitivní reflexologie. Projevy dětí ve spontaneitě jsou ještě navíc doplněny o polohovou reflexologii podle Vojty.

    Získáváme tak možnost rychlé kontroly během kineziologické diagnostiky z jednoho zdroje. Význam včasného záchytu pro zahájení fyzioterapie je v dnešní době již neoddiskutovatelný.

Autorka se v popisu spontánního chování dětí opírá jednak o dobře známé zdroje publikované prof. Vojtou, které doplnila o výsledky vlastní studie, která probíhala od roku 1995 až do současnosti. Všechny fotografie jsou odvozeny z videozáznamu, který autorka sama natočila a většina z nich je zároveň i součástí již výše jmenované publikace.

    Fotokniha je koncipována do leporela, aby bylo možné ji využít jako studijní materiál a následně taky zavěsit jako malý plakát.

 

 (Poznámka autorky: Kvalitu zobrazených okamžiků během spontánních pohybů dětí nelze přijímat jako profesionální fotografie dětí. V rámci odborné etologické studie byly vyjmuty z videozáznamů, které ve většině případů měly velmi nízkou kvalitu záznamu. Proto se mohou některé starší fotografie jevit jako neostré a graficky neideální. Obsahová výpověď však výrazně převyšuje. A tyto okamžiky nelze snadno v nepřirozených podmínkách kvalitní technikou opětovně zachytit.)  

Plakát „ Kineziologická diagnostika „ se nabízí ve dvou barevných variantách a dvou rozměrech :

3 pásy velikost L = 3 x 150 cm x 61 cm + Legenda – 53 x 36 cm

2 pásy velikost M = 1 x 38 cm x 128 cm, 1x 38 x 160 cm + Legenda – 34 x 23cm

 

Leporelo jsme na základě zájmu nahradili fotoknihou s kroužkovou vazbou také v barvě modré a tyrkysové a do tisku bude zadávána na základě objednávek na e-mail: rehacentrum.libra@seznam.cz

Cena : 1.200,- Kč

   Jako doplněk ke kurzům podle konceptu BPP:

 „ Inovovaného Klappovo lezení podle Čápové“ nabízíme tyto dva plakáty, které se také využívají  u kurzů týkajících se VDT a skoliózy, jakož i pro preventivní programy a kompenzační tréninky sportovců. Oba se tisknou v rozměrech: 61 x 84 cm, jsou oboustranně laminované a pro lepší odolnost mají zakulacené rohy.

Nabídku všech kurzů Školicího centra Jarmily Čápové naleznete na www.jcapova.cz/skolici-akce

Plakát – Dynamicky stabilizovaná lopatka 

Vhodný doplněk ke knize “Od posturální ontogeneze k terapeutickému konceptu”. Má rozměry 61 x 84 cm.
Cena plakátu: 625,- Kč/ks 

Plakát – Inovované Klappovo lezení podle Čápové

Rozměry 61 x 84 cm.
Cena plakátu: 625,- Kč/ks

Plakát – Kineziologická diagnostika

Cena plakátu M: 1.999,- Kč/ks

Cena plakátu L: 2.999,- Kč/ks