Upozornění

Náš web již funguje tak, jak si představujeme. Jsou vypsány termíny kurzů pro rok 2020, zpracována nabídka nových výukových pomůcek – plakátů ke knize “Od posturální ontogeneze k terapeutickému konceptu”, viz.odkaz Výukové pomůcky.